Maidir Linne

Fiaclóireacht Ghinearálta, Chosmaideach agus Athchóiritheach

Dr Deirdre Ní Dhonnchadha

An Dr Deirdre Ní Dhonnchadha

Bhain an Dr Deirdre Ní Dhonnchadha céim le honóracha amach i gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh agus bronnadh Gradam Noel Ward don Mháinliacht Béil uirthi. Chaith sí dhá bhliain ag obair i gcleachtas príobháideach agus an-taitneamh á bhaint aici as cúram fiaclóireachta a cuid othar agus bronnadh Dioplóma san Cúram Príomhúil Fiaclóireachta uirthi ó Choláiste Máinliachta Ríoga na h-Éireann. Ina dhiaidh sin ghlac Deirdre post mar Dhochtúir Sinsearach Tí le Máinliacht Mascaille agus Béil in Ospidéal Ollscoile Chorcaí, áit a bhfuair sí traenáil agus taithí luachmhar máinliachta faoi stiúir an Ollaimh Duncan Sleeman. Tá Deirdre tiomanta do chúram otharláraithe, ag cur a cuid othar ar a gcompord agus ardchaighdeán fiaclóireachta á sholáthar aici.

Na Teicnící is Nuálaí

Tá muid tiomanta don fhiaclóireacht. Rinne muid dearadh ar an lialann fiaclóireachta seo chun freastal ar an gcineál fiaclóireachta a chleachtann muid. Tá infheistíocht déanta againn i dtrealamh agus sa ghléasra is nua-aoisí atá ann. Tá muid tiomanta do shíor uasdátú scileanna agus leanúint leis an bhforbairt ghairmiúil agus tá muid bródúil as scoth-theicnící fiaclóireachta a chur ar fáil dár gcuid othar. Níl ann ach go bhfuil muid ina thús. Tá rún againn cur leis an réimse seirbhísí chun freastal ar riachtanais ár gcuid othar de réir mar a bheidh borradh ag teacht faoin ngnó.

Teicneolaíocht Nuálach

Is údar bróid againn an lialann fiaclóireachta nua-aimseartha atá againn. Tá sé cruthaithe againn chun tús áite a thabhairt dár gcuid othar. Suigh siar, lig do scíth agus lig don fhiaclóireacht nua-aoiseach tú a chur ar do chompord.

Saineolaithe Teistithe

Is baill muid de Chomhairle Fiaclóireachta na h-Éireann a éilíonn na caighdeáin gairmiúlachta agus cliniciúla is airde ar a chuid ball.

Cúram Fiaclóireachta don teaghlach ar fad

Is é an rud is deise faoin bhFiaclóireacht Ghinearálta ná go mbíonn fáilte roimh chuile dhuine ann. Tá tábhacht le sláinteachas béil, go fiú mara bhfuil fiacail amháin féin i do bhéal. Cuireann muid comhairle ort maidir leis an gcaoi is fearr duit le cúram a dhéanamh de do chuid fiacla, le go n-éireoidh linn fadhbanna a sheachaint, chomh maith le cóir leighis a chur ort. Tá sé tábhachtach duit go mbeadh gnáthamh sláinteachas béil sainoiriúnaithe agat- ní mar a chéile aon bheirt againn. Tá riachtanais éagsúla againn uile agus tá muid anseo le cúnamh a thabhairt duit.

N

Páistí ón uair go mbíonn a gcéad fhiacail diúil acu

N

Páistí

N

Déagóirí

N

Daoine Fásta

Is Cleachtadh Fiaclóireachta le Raon Iomlán Seirbhísí atá againne

Déanann muid freastal ar do chuid riachtanas ginearálta fiaclóireachta. Ta muid bródúil as an gcúram otharláraithe a chuireann muid ar fáil- cibé céard iad na riachtanais nó cén sprioc atá agat ba mhaith linn a bheith páirteach leat sa bpróiseas chuige sin. Cuireann muid ardchaighdeán fiaclóireachta ar fáil agus tá muid paiseanta faoi shláinteachas béil. Tá fúinn ár gcuid othar a bheith ar a gcompord, go mbeadh sé éasca agaibh teacht ar cuairt fiaclóireachta chugainn agus go mbeadh sé taitneamhach duit chomh fada agus is féidir sin . Déan coinne comhairliúcháin linn inniu le go bhfeicfidh tú féin an rud ar leith a bhaineann linne.

Logo white

Scrúdú Fiaclóireachta

Logo white

Cuasa agus Líonta

Logo white

Stoitheadh fiacaile

An Fhoireann

Tá ríméad orainn clinic nua fiaclóireachta a oscailt i mBaile Átha Buí. Tá muid lonnaithe san Ionad Sláinte in Áth Buí. Tá ionad nua úrscothach deartha againn le haghaidh ár gcuid othar. Tá muid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh!

Dr Deirdre Ní Dhonnchadha

Dr Deirdre Ní Dhonnchadha

An Fiaclóir

Bhain an Dr Deirdre Ní Dhonnchadha céim le honóracha amach i gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh agus bronnadh Gradam Noel Ward don Mháinliacht Béil uirthi. Chaith sí dhá bhliain ag obair i gcleachtas príobháideach agus an-taitneamh á bhaint aici as cúram fiaclóireachta a cuid othar agus bronnadh Dioplóma san Chúram Príomhúil Fiaclóireachta uirthi ó Choláiste Máinliachta Ríoga na h-Éireann. Ina dhiaidh sin ghlac Deirdre post mar Dhochtúir Sinsearach Tí le Máinliacht Mascaille agus Béil in Ospidéal Ollscoile Chorcaí, áit a bhfuair sí traenáil agus taithí luachmhar máinliachta faoi stiúir an Ollaimh Duncan Sleeman. Tá Deirdre tiomanta do chúram otharláraithe, ag cur a cuid othar ar a gcompord agus ardchaighdeán fiaclóireachta á sholáthar aici.

Nicole Buckley

Altra Fiaclóireachta & Fáilteoir

Bhain Nicole Buckley a céim amach mar Altra Fiaclóireachta, ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i 2019. Ina dhiaidh sin chaith sí tréimhse ag obair i gcleachtas príobháideach, sular tháinig sí chomh fada le Baile Átha Buí agus foireann ‘An Fiaclóir Deirdre’. Is duine ar leith í Nicole – duine speisialta a chuireann go mór le taithí na n-othar a bhíonn aici. Éisteann sí go cúramach lena cuid othar agus tá bealach ar leith aici chun iad a chur ar a gcompord.
Dr Deirdre Ní Dhonnchadha

Tabharfar aire mhaith duit!

Ta sé tábhachtach dúinn cúnamh a thabhairt dóibh siúd a bhfuil faitíos roimh fhiaclóireacht orthu.

Tá faitíos ar roinnt daoine cuairt a thabhairt ar an bhfiaclóir. Tá daoine ann a scanraíodh cheana agus a bhfuil sé deacair orthu glacadh le cóireáil fiaclóireachta.

Má tá tusa ar dhuine de na daoine faiteacha sin nó má tá drogall ort dul chuig an bhfiaclóir, déan teagmháil linn. Tá bealach linn chun daoine a chur ar a gcompord, ag obair le daoine ag luas a chuireann ar a gcompord iad, le go mbeidh cóireáil fiaclóireachta éasca orthu agus taitneamhach dóibh.

Cuireann muid comhairliúchán neamh-cliniciúil ar fáil do dhaoine a chuireann an chlinic faitíos orthu. Más maith leat aithne a chur an bhfiaclóir i suíomh neamh-chliniciúil, ceist a chur nó turas a fháil ar an gclinic sula gcinneann tú teacht ar cuairt, tá fáilte romhat sin a dhéanamh.

Is faoin othar atá sé luas an chomhairliúcháin a roghnú. An Nuair atá tú linn is tú an duine is mó tábhacht sa seomra. Inis dúinn céard a fheileann duit nó má chuireann rud as duit agus déanfaidh muid ár ndícheall thú a chur
ar do chompord.

Ma tá riachtanais bhreise agata fhágann é deacair ort teacht chuig an bhfiaclóir cuir ar an eolas muid agus tabharfaidh muid faoi freagairt dóibh.

“An bhean is deise agus is proifisiúnta dár casadh riamh orm, chuir sí ar mo chompord mé, fad agus go raibh mé faoina cúram, agus bhí sé uilig saor ó phian! Ní fhéadfainn a bheith níos ríméadaí le toradh na h-oibre. Ní fhéadfainn duine ní b’fhearr a mholadh don phost! Cinnte ní ghabhfainn chuig duine ar bith eile. Dá mbeadh orm scór a thabhairt do Dheirdre, déarfainn 10/10 go cinnte. Guím gach rath uirthi sa todhchaí.”
Charles

“Fuair mo chlann mhac aire na gloine ‘s na huibhe ó Dheirdre. Mholfainn í go mór do dhuine ar bith.Tá bealach ar leith aici le páistí a bhfuil riachtanais speisialta acu.”
Geraldine

“Mar dhuine a raibh an faitíos céadach air roimh chlinic fiaclóireachta ….is féidir liom a rá libh, ó mo chroí istigh, tar éis iliomad cuairteanna ar Dheirdre gur fhoghlaim mé le déileáil leis an bhfaitíos. Is é an bealach atá le Deirdre is cúis le gur féidir liom fanacht sa chathaoir. Is breá liom an chaoi a choinníonn sí caint liom nó go mbím ar mo chompord agus maidir le gairmiúlacht níl a sarú le fáil. Dá bhféadfainn é is le dúch óir a scríobhfainn a moladh. Guím gach rath uirthi ina cleachtadh nua. Mar a deir an seanfhocal ‘……leas Mhurchaidh agus aimhleas Mhanais.”
Sandra

Déan Coinne Linn Inniu!

Glaoigh: 046 942 8872

An Fiaclóir Deirdre
Ionad Sláinte Átha Buí
Áth Buí
Co na Mí, C15 P3FR

Uaireanta Oscailte

Dé Luain - Déardaoin: 9 am - 6.30 pm
Dé hAoine: 9 am - 5 pm
Dé Sathairn & Dé Domhnaigh: Dúnta

Éigeandála

087 656 8729
Glaoigh nó WhatsApp